Category: signalerat

Gaffel i noden: Bitcoin Cash Node på rätt spår för att få ut Bitcoin ABC

Efter månader av eskalerande spänningar mellan konkurrerande Bitcoin Cash-implementeringar verkar BCH: s framtid ligga i händerna på Bitcoin Cash Node. Bitcoin ABC, det historiskt dominerande genomförandet av Bitcoin Evolution Cash (BCH), verkar på gränsen till att vika för ett samhällsstyrt myteri i form av Bitcoin Cash Node (BCHN). Enligt Coin Dance har mer än 75%